Velkaongelmista uuteen alkuun

Suomessa on noin 400 000 eri syistä ylivelkaantunutta ihmistä. Onneksi 1990-luvun lamasta on opittu ja voimaan on tulossa useita lakiuudistuksia, jotka helpottavat ihmisten uutta alkua. Ei ole kenenkään etu, jos suomalaiset eivät pääse takaisin jaloilleen.

Sen sijaan on kaikkien etu, jos velkaongelmiin ajautunut saa toivon näköaloja ja pääsee elämässä eteenpäin. Olen ollut lakivaliokunnassa viemässä eteenpäin näitä tärkeitä uudistuksia.

Tulevaisuudessa maksuhäiriömerkintä poistuu luottotiedoista yhden kuukauden kuluessa siitä, kun velka on maksettu. Kyse on suuresta muutoksesta. Tähän asti maksuhäiriömerkinnät ovat säilyneet jopa 2–4 vuotta. Uudistus tulee voimaan joulukuun alussa.

Ylivelkaantuneissa suomalaisissa on paljon myös yrittäjiä. Yrittäjyyteen kuuluu riskinotto, mutta epäonnistumista hävetään yhä. Yrittäjiä on leimattu pitkään tarpeettomasti. Heillekin pitää antaa mahdollisuus uuteen alkuun.

Yritystoiminta voi joskus päätyä konkurssiin, mutta keinoja on tulossa myös siihen, että konkurssiin ei päädyttäisi. Perintälakia muutetaan niin, että nykyistä paremmin voidaan estää kohtuuttoman suurten perintäkulujen karhuaminen etenkin yritysvelallisilta.

Toinen tärkeä yrittäjiä koskeva uudistus on yrityssaneerauslain muutos. Lakiin tuodaan uusi varhainen yrityssaneeraus, johon yrittäjä voi hakeutua, kun hän ei ole vielä maksukyvytön vaan vaarassa ajautua maksukyvyttömyyteen. Tämä estää osaltaan tilanteen pahenemista.

Kolmas iso uudistus on positiivinen luottotietorekisteri, joka on vielä valiokuntakäsittelyssä. Rekisteriin koottaisiin henkilön kaikki velat, jolloin velkaantumisesta syntyisi kokonaiskuva.

Ihmisille voi kertyä erilaisia kulutusluottoja, lainoja ja osamaksuja. Rekisteri parantaa ihmisen mahdollisuutta hahmottaa oma maksukyky nykyistä paremmin. Uudistus toimii myös vastapainona velallisille tehtäville helpotuksille, jotta luotonantajat voivat arvioida paremmin luotonhakijan luottokelpoisuutta ja maksukykyä.

Korona-aika tuntuu edelleen monen suomalaisen toimeentulossa. Venäjän sota ja pakotteet lisäävät epävarmuutta ja heikentävät talouden näkymiä. On vaara, että talous- ja velkaongelmiin ajautuu lisää ihmisiä. Siksi toimenpiteitä ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi pitää jatkaa.

Ulosoton suojaosan korottaminen olisi vaikuttava tapa helpottaa ihmisten pärjäämistä ja ennen muuta kannustaa vastaanottamaan työtä. Asia ei ole edennyt, vaikka se on kirjattu hallitusohjelmaan. Tärkeää on, että kaikki uudistukset ovat järkeviä ja oikeudenmukaisia sekä velallisen että velkojan kannalta.

Julkaistu Savon Sanomissa 1.6.2022
(kuva: Keskustan kuvapankki)