Hallitus näivettää kuntia

Hallitus on leikkaustalkoissaan ajamassa Suomen talvihorrosta vastaavaan tilaan. Maan elintoiminnot hidastuvat ja syke laskee. Nukutusaineena käytetään mm. hyvinvointialueiden rahoituksen sekä kuntien valtionosuuksien leikkausta. Nämä toimet ovat valtava virhe.

Lähipalveluista leikkaaminen ei ole taloudellisestikaan järkevää. Hyvinvointialueet pakotetaan tekemään virheitä, joiden korjaaminen tulee kalliiksi tai on myöhemmin jopa mahdotonta. Peruspalveluita ei korjata toimiviksi, vaan ne rikotaan pikasäästöillä.

Hyvinvointialueiden talousahdinkoa uudet leikkaukset eivät helpota mitenkään, koska hallitus imuroi kaikki laskennalliset säästöt valtion talouden paikkaamiseksi. Suomalaisten lääkäriin pääsystä, lasten suojelusta, vammaispalveluista ja vanhusten hoidosta leikataan yhteensä noin kaksi miljardia euroa perustarpeeseen verrattuna.

Hallitus jättää lähipalveluita alas ajaessaan huomiotta, että julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ovat myös elinvoimapolitiikkaa.

Samaa näivettävää leikkauslinjaa hallitus noudattaa kunnille tulevassa rahoituksessa. Kuntien vastuut tulevat lisääntymään, mutta valtionosuudet vähenevät. Suurimpina kärsijöinä tällä leikkauslistalla ovat olleet itäisen Suomen kunnat.

Kunnat ovat ihmisten koti ja elinvoiman lähde. Koulut, päiväkodit, kadut, kulttuuri ja liikunta ovat kiinteä osa ihmisten elämää. Ovatko nämä todellakin asioita, joista valtio pakottaa kunnat säästämään?

Kun palvelut ajetaan alas, lapsiperheet eivät enää muuta alueelle. Kun lapsiperheet eivät asu alueella, väestörakenne vinoutuu entisestään. Alueella toimivat yritykset puolestaan tarvitsevat työvoimaa ja asiakkaita. Elinvoima syntyy yhdessä kunnan palveluiden, asukkaiden sekä yritysten kanssa.

Valtion tehtävä on olla mahdollistamassa tasa-arvoiset palvelut kaikkialla Suomessa. Nyt hallitus on valmis leikkaamaan kaikesta muusta paitsi veronmaksajien kannalta erittäin kalliista Turun tunnin junasta. Tuntuu käsittämättömältä, että tuota hanketta viedään eteenpäin samanaikaisesti, kun muualla Suomessa karsitaan aivan välttämättömistäkin palveluista.

Hallituksen on herättävä huomaamaan, että talvihorros saattaa jäädä maallemme pysyväksi tilaksi, ellei myös kasvusta ja elinvoimasta huolehdita. Emme suostu Savo-Karjalassa olemaan vaan leikkausten kohde.

HANNA RÄSÄNEN (kesk.)

kansanedustaja

julkaistu Koillis-Savossa 1.5.2024