Budjettiriihestä saatava päätös alueellisesta opintolainahyvityksestä

Yhä useampi suomalainen toivoo väljempää ja luonnonläheisempää arkea. Eri aloilla kautta maan on pulaa osaavista työntekijöistä.

Lisäksi Venäjä-suhteiden katkeaminen koettelee etenkin itäisen Suomen maakuntien elinvoimaa.

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen työryhmä (Hama) teki viime vaalikaudella kattavia selvityksiä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Toimin nykyään tämän Hama-ryhmän puheenjohtajana, ja tehtävämme oli lähteä toteuttamaan näitä ennakkoluulottomia ja rohkeita esityksiä käytännössä esimerkiksi kokeilujen kautta.

Mukana ryhmässä on kaikkien eduskuntaan valittujen puolueiden edustajat.

Yksi ratkaisu työntekijäpulaan harvaan asutuilla alueilla olisi alueellinen opintolainahyvitys.

Kyseessä on Norjassa käytössä oleva malli, jossa harvaan asutulle alueelle töihin muuttava saa opintolainaansa anteeksi tietyn summan edestä vuosittain.

Viimeistään korona-aika on osoittanut keskittämispolitiikan kestämättömyyden.

Koska toimenpiteiden perustuslaillisuudesta ei ollut varmuutta, päätettiin niistä teettää selvitys.

Professori Tuomas Ojasen perustuslaillinen arvio oli selkeä: ei ole mitään estettä sille, ettei Suomessa voitaisi ottaa käyttöön niin sanottua Norjan alueellistamisen mallia.

Myös Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimivassa Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa laadittu esiselvitys tuotti tietoa alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun käynnistämisestä.

Esiselvityksessä löydettiin useita kokeilua puoltavia seikkoja, kuten positiiviset kokemukset Norjasta, sekä opiskelijakyselyistä saadut tulokset.

Esiselvityksessä esitettiin, että alueellista opintolainahyvitystä kokeiltaisiin 25 eri kunnassa Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Kokeilu mahdollistaisi osaltaan nuorille kodin ja elämän rakentamisen myös suurten keskusten ulkopuolelle.

Se helpottaisi osaltaan työntekijäpulaa. Lisäksi se olisi konkreettinen tapa tukea itäistä Suomea perinpohjin muuttuneessa tilanteessa.

Keskusta on esittänyt alueellista opintolainahyvitystä jo pidempään. Viimeistään korona-aika on osoittanut keskittämispolitiikan kestämättömyyden.

On aika muuttaa suuntaa. Suunnaksi pitää ottaa hajautetummin toimiva ja tasapainoisemmin kehittyvä Suomi. Tarvitaan aluepolitiikkaa, joka mahdollistaa elämisen edellytykset koko Suomessa.

Hallituksen onkin päätettävä kokeilun aloittamisesta elo-syyskuun vaihteen budjettiriihessä.

Julkaistu Suomenmaassa 29.8.2022
(kuva: Jaakko Martikainen)