Arvovalintoja tehdään perheiden hyväksi

Valitettavan usein perhepoliittista keskustelua käydään vain työelämän ja talouden näkökulmista ja perheiden toiveet ja arki unohtuvat. Samanaikaisesti ihmetellään, miksi syntyvien lasten määrä on laskenut ja perhe perustetaan yhä vanhemmalla iällä.

Onko Suomi aikaisemmin ollutkaan niin perheystävällinen maa kuin kuvittelemme?

Perheiden asemaa parantava perhevapaauudistus on ollut keskustan tavoite jo pitkään – perhevapaiden uudistaminen oli yksi keskustan kynnyskysymyksistä hallitusneuvotteluissa 2019.

Keskusta esitti jo joulukuussa 2016, puolueista ensimmäisten joukossa, omat tavoitteensa perhe-etuuksien uudistamiselle. Osa näistä tavoitteista, kuten opintotuen huoltajakorotuksen palautus, lapsesta erillään asu-van isän oikeus isyysvapaaseen ja varhaiskasvatusmaksujen alentaminen, toteutui jo viime vaalikaudella.

Perhevapaiden ison uudistuksen keskusta tuolloin kaatoi, koska se olisi heikentänyt per-heiden tilannetta.

Perhevapaauudistusta valmisteltaessa keskustalle oli tärkeää, että uudistuksen on lähdettävä lasten ja perheiden tarpeista ja arjesta käsin. Jokainen perhe on oman elämäntilanteensa paras asiantuntija.

Nykyinen voimassa oleva malli on koettu liian jäykäksi, eikä se ole vastannut kaikkien perheiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustan tavoitteena oli, että perhe- ja työelämän yhdistäminen olisi nykyistä helpompaa ja vanhemmat voivat jakaa vanhemmuutta nykyistä paremmin.

Tavoitteemme oli, että hoivan tasa-arvoa ja isien mahdollisuutta hoitaa lasta kotona tulee lisätä. Tämä tulee kuitenkin toteuttaa niin, että äitien perhevapaita ei lyhennetä.

Keskustan keskeisenä vaatimuksena oli, että kotihoidon tukea ei leikata. Vanhemmalla on oltava mahdollisuus hoitaa lasta kotona ensimmäiset kolme vuotta.

Keskustan tavoite oli myös, että uudistuksen on otettava nykyistä paremmin huomioon yrittäjyyden eri muodot sekä kannusteet osa-aikatyöhön. Lasten hoito ja osittainen työssä käynti on voitava yhdistää nykyistä paremmin.

Hallitus antoi esityksensä perhevapaauudistuksesta 16.9. Sisällä esityksessä ovat kaikki nämä puolueemme tavoitteet.

Keskustalle perhevapaauudistus ei ole työllisyysteko, vaan perhevapaauudistuksen tekeminen lasten ja perheiden tarpeista lähtien on keskustalle arvovalinta.

Julkaistu Karjalaisessa 17.9.2021
(kuva: Keskustan kuvapankki)