Arkijärkeä ilmastopolitiikkaan

Nyt tarvitaan arkijärkeä ilmastopolitiikkaan. Suomalaista ilmastokeskustelua on jo pidempään riivannut yhden totuuden tauti.

Jos et ole samaa mieltä tiettyjen piirien kanssa, väheksyt ilmastonmuutosta tai kiellät sen kokonaan.

Ilmastokeskustelu on myös mennyt aivan järjettömyyksiin. On vaadittu lihansyönnistä, maidonjuonnista, autoilusta ja jopa perheen perustamisesta luopumista.

Suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Ei ole kuitenkaan ihme, että moni tavallinen, järkevä ihminen on tympääntynyt koko asiaan. Oikea tavoite kääntyy tällä menolla itseään vastaan.

On korkea aika palauttaa asiat mittasuhteisiin.

Suomalaiset ovat vastuullista porukkaa ja suurimmalla osalla on kestävä suhde luontoon. Kyllä he tekevät omassa arjessaan osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Myönteistä on, että nimenomaan nuoret näyttävät esimerkkiä. Olen äitinä seurannut, kun tyttäreni valitsee kaupasta luomuruokia, syö enemmän kasvisruokaa, käyttää kestokasseja ja ostaa vastuullisesti valmistettuja vaatteita. Tällaiseen arjen tekoihin Keskusta kannustaa.

Käänteentekevät ratkaisut tehdään kuitenkin politiikassa.

Olen saanut vetää osaltani Keskustan luonto- ja ilmastopolitiikan valmistelua. Keskustan linja rakentuu arkijärjelle ja sen mukaisille ratkaisuille. Järkivihreydelle.

Järkivihreys tarkoittaa sitä, että lisäämme kansainvälistä yhteistyötä ja saatamme maailman isoimmat saastuttajat viimein vastuuseen. Katseet kääntyvät ennen muuta suurvaltoihin ja ylikansallisesti toimiviin suuryrityksiin.

Järkivihreys tarkoittaa sitä, että korvaamme saastuttavien fossiilisten polttoaineiden käytön mahdollisimman pitkälle kotimaisten, uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä.

Viime viikolla uutisoitiin SSAB:n investoinnista, jolla tuodaan markkinoille hiilivapaata terästä vuodesta 2026. Tämä päätös luo Suomeen uusia työpaikkoja ja vähentää samalla maamme päästöjä seitsemän prosenttia.

Puhtaat ratkaisut ja bio- ja kiertotalouteen siirtyminen onkin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kaikkein tärkeintä. Oikein toimimalla voimme samaan aikaan vähentää tuntuvasti päästöjä, viedä osaamistamme maailmalle ja luoda uusia työpaikkoja koko maahan.

Keskusta esitti ilmastorahastoa, joka voisi tukea yrityksiä taloudellisesti. Valtio voisi rahaston kautta olla sijoittamassa päästöjä vähentäviin ratkaisuihin.

Metsät ovat aina luoneet Suomelle menestystä. Myös nyt ne ovat iso osa ratkaisua. Keskusta esittää Business Finland Forest -vientiohjelmaa, joka kokoaisi yhteen alan yrityksiä, koulutusta ja tutkimusta ja näin loisi edellytyksiä viennille ja sitä myötä uusille työpaikoille.

Lisäisimme myös tuntuvasti puurakentamista Suomessa.

Keskusta katsoo, että jatkossa kaikessa julkisessa rakentamisessa on aina selvitettävä puurakentamisen vaihtoehto. Kunnat ja kaupungit voivat vauhdittaa puurakentamista myös kaavapäätöksillä, maankäyttösopimuksilla ja tontinluovutusehdoilla.

Uskomme, että puurakentamisen lisäämisellä voidaan luoda tuntuvasti uusia työpaikkoja maakuntiin talo- ja elementtitehtailta sahoille. Ihmisille puurakenteiset talot ovat terveellisiä ja turvallisia.

Järkivihreys tarkoittaa myös sitä, että päätökset tehdään reilusti ja oikeudenmukaisesti koko Suomen ja kaikkien suomalaisten kannalta. Keskusta ei hyväksy sitä, että lasku maksatetaan pieni- ja keskituloisilla ja selkosilla asuvilla. Kaikkien tulevien ratkaisujen on oltava sellaisia, jotka mahdollisimman moni suomalainen voi hyväksyä.